Nasza misja

Nasz cel to przewidywanie parametrów płynu bez wykonywania pomiarów. Obliczenia są możliwe dzięki zaawansowanym metodom numerycznym i dużej mocy komputerów. Wspieramy projekty instalacji HVAC, instalacji przemysłowych, projekty udoskonalania urządzeń, jak również rozwój nowych urządzeń za pomocą trój-wymiarowych symulacji numerycznej mechaniki płynów.

Wykonujemy symulacje szeroko rozumianych zjawisk cieplno-przepływowych, w tym: pożary i oddymianie, jakość powietrza wewnętrznego, odziaływań sił płyn-ciało, opory przepływu, transfer ciepła, przepływy wielofazowe, ruchome siatki.

Prototypowanie CFD

Symulacja CFD to wirtualny eksperyment, dzięki któremu można oszacować efektywność badanego urządzenia, a następnie go zoptymalizować. Model komputerowy jest szybko edytowany dlatego metoda prób i błędów realizowana na ekranie komputera jest w praktyce bezkonkurencyjna.

Najważniejsze zalety symulacji to wizualizacja 3D ruchu płynu i jego parametrów (kierunek, prędkosć, intensywność turbulencji, ciśnienie, temperatura, stężenie składników i inne) w badanym urządzeniu oraz uzyskanie dokładnych wyników.

Korzyści

Symulacja CFD umożliwia
- dokładne wyniki w przestrzeni 3D,
- lepsze zrozumienie zjaiwsk fizycznych,
- ocenić skuteczność prototypu bez eksperymentu,
- poprawnie zaprojektować wentylcję pożarową,
- zweryfikować przyczyny złej jakości powietrza,
- rozwinąć wysoko efektywne urządzenie.

Nakłady finansowe i czas realizacji
są nieporównywalnie niższe od rzeczywistych eksperymentów. Symulacje pozwalaja skrócić czas projektowania, wydatki związane z jego realizacją oraz uniknąć przewymiarowania.Najnowsze realizowane projekty

an image
Rozwój silnika turbinowego o zasilaniu pulsacyjny

an image
Oddymianie kanałowe garażu

an image
Rozpływ powietrza w sali operacyjnej

an image
Optymalizacja cieplna rurowego GWC