Nasza misja

Nasz cel to przewidywanie parametrów płynu bez wykonywania pomiarów. Wspieramy projekty instalacji HVAC, instalacji przemysłowych, projekty udoskonalania urządzeń, jak również rozwój nowych urządzeń za pomocą trój-wymiarowych symulacji numerycznej mechaniki płynów.

Wykonujemy symulacje szeroko rozumianych zjawisk cieplno-przepływowych, w tym: pożary i oddymianie, jakość powietrza wewnętrznego, aerodynamika ciał, przepływy wielofazowe, ruchome siatki, przepływ ciepła.

Prototypowanie CFD

Najważniejsze zalety symulacji to wizualizacja 3D ruchu płynu i jego parametrów (prędkosć, ciśnienie, temperatura, stężenie i inne) w badanym urządzeniu i uzyskanie dokładnych wyników.

Sumulacja CFD to wirtualny eksperyment, dzięki któremu można oszacować efektywność badanego urządzenia, a następnie go zooptymalizować. Model komputerowy jest szybko edytowany dlatego metoda prób i błedów realizowana na ekranie komputera jest w praktyce bezkonkurencyjna.

Korzyści

Nakłady finansowe i czas realizacji
są nieporównywalnie niższe od rzeczywistego eksperymentu. Symulacje pozwalaja skrócić czas projektowania, wydatki związane z jego realizacją oraz uniknąć przewymiarowania.

Symulacja CFD umożliwia
- lepszą świadomość zjaiwsk fizycznych,
- ocenić parametry urządzenia bez eksperymentu,
- poprawnie zaprojektować wentylcję pożarową,
- zweryfikować przyczyny złej jakości powietrza,
- rozwinąć wysoko efektywne urządzenie.


Najnowsze realizowane projekty

an image
Koncepcja silnika turbinowego o zasilaniu pulsacyjnym

an image
Oddymianie kanałowe garażu

an image
Rozpływ powietrza w sali operacyjnej

an image
Optymalizacja rurowego GWC