Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą


Symulacje pożaru i oddymiania

- symulacje przebiegu pożaru, rozprzestrzaniania się ciepła i dymu,
- obliczenia czasu ewakuacji, widoczności, temperatury,
- weryfikacja skuteczności zaprojektowanego systemu,
- modyfikacje systemu w celu poszukiwania optymalnego rozwiązania,
- systemy instalacji strumieniowej, kanałowej oraz oddymianie grawitacyjne,
- obiekty: klatka schodowa, garaż, atrium, centrum hadlowe, biuro.

Symulacje jakości powietrza

- symulacje skutecznosci wentylacji i komfortu cieplnego,
- obliczenia stężenia CO2 [ppm], wilgotności względnej RH [%],
- obliczenia sprawności wymiany powietrza i wieku powietrza,
- symulacje rozprzestrzeniania zanieczyszczeń,
- analizy systemu wyporowego, mieszającego, strefowego,
- obiekty: biura, kina, sale operacyjne, muzealne, hale basenowe, produkcyjne.

Symulacje przepływów

- symualcje przepływów zewnętrznych i wewnętrznych,
- obliczenia rozkładu prędkości i ciśnienia,
- opory przepływu,
- oddziaływanie dynamiczne sił płyn-ciało (ruchome siatki),
- przepływy przez medium porowate,
- przepływy wielofazowe,
- obiekty: budynki, kanały, zawory, filtry i inne.

Symulacje transferu ciepła

- symualcje przepływu ciepła w ciałach stałych i płynach,
- obliczenia przewodzenia, konwekcji, promieniowania,
- obliczanie rozkładu temperatury w urządzeniach,
- optymalizacja izolacji lub intensyfikacji wymiany ciepła, mieszanie,
- reakcje chemiczne, spalanie,
- obiekty: wymienniki ciepła (GWC, rekuperatory, radiatory), konstrukcje nośne, mostki cieplne i inne.

Pomiary parmetrów powietrza

- prędkość w zakresie 0.15÷30 [m/s] - dokładności 3% pomiaru,
- temperatura w zakresie -20÷60 [oC] - dokładności 3% pomiaru,
- wilgotność w zakresie 0÷99.9% - dokładność 3% pomiaru,
- stężenie CO2 w zakresie 0÷5000ppm - dokładność 30ppm.

Wykłady i szkolenia

- zastosowania numerycznej mechaniki płynów,
- wyprowadzenia równań Naviera-Stokesa,
- podstawowe aspekty techniczne wykonywania symulacji CFD,
- przykłady symulacji od A do Z: spadek ciśnienia w rurociągach, opływ ciał, konwekcja wymuszona i naturalna, transport mieszaniny gazów,
- weryfikacja analityczna wyników symulacji CFD.