Sprzęt

    Korzystamy z szybkich ośmiordzeniowych stacji obliczeniowych DELL PRECISION oraz MSI. W ramach określenia warunków brzegowych możemy wykonać pomiary parametrów powietrza takich jak: prędkość, temperatura, wilgotność, stężenie CO2. Używamy dokładnych mierników firmmy KIMO Instruments.

Oprogramowanie CFD2000

    Wykonujemy symulacje przy użyciu specjalistycznego, komercyjnego oprogramowania CFD2000 producenta www.adaptive-research.com. Jest to zintegrowane środowisko projektowe składające się z czterech modułów:
- moduł do budowy modelu geometrycznego z funkcją importu geometrii,
- moduł do tworzenia siatki obliczeniowej,
- moduł solwera STORM,
- modułu do wizualizacji wyników.

    CFD2000 umożliwia symulacje szerokiego spektrum zjawisk fizycznych:
- symulacje ustalone i zmienne w czasie,
- symulacje aerodynamiczne od niskich do ponad dźwiękowych prędkości,
- symulacje przepływu ciepła (w tym przewodzenie, konwekcja naturalna i wymuszona, promieniowanie, spalanie),
- symulacje oddziaływania ciało stałe - płyn,
- symulacje przepływów dwufazowych (w szczególności zagadnienia powierzchni swobodnej, cząstek dyskretnych i mieszaniny gazów).

Aby poznać więcej szczegółów możliwości CFD2000 zobacz broszurę informacyjną o programie CFD2000 info lub skontaktuj się z nami.

an image

    Przeprowadzone testy potwierdzają bardzo dobrą zgodność wyników oprogramowania CFD2000 z innymi światowej reputacji oprogamowaniami CFD oraz eksperymentami:

Przykład 1) Symulacja oddziaływanie wiatru na budynek - porównanie rozkładu prędkości i ciśnienia otrzymanych przy pomocy CFD2000 i ANSYS Fluent:Przykład 2) Symulacja konwekcji naturalnej z źródłem ciepła i wilgoci - porównanie rozkładu temperatury i wilgotności względnej otrzymanych przy pomocy CFD2000 i ANSYS Fluent:Przykład 3) Analiza chłodzenia reaktora rurowego. Generowane ciepło powodowało konwekcyjny ruch powietrza wewnątrz rury i jej nagrzewanie. Rura była chłodzona konwekcyjnie oraz poprzez promieniowanie na zewnątrz - porównanie temperatury otrzymanej przy użyciu programu CFD2000, CFX oraz z eksperymentu.Więcej szcegółów oraz publikacji na ten temat można znaleść na stronie
www.adaptive-research.com/cfdresearch
.