Sprzęt obliczeniowy

    Korzystamy z szybkich ośmiordzeniowych stacji obliczeniowych DELL PRECISION oraz MSI. W ramach określenia warunków brzegowych możemy wykonać pomiary parametrów powietrza takich jak: prędkość, temperatura, wilgotność, stężenie CO2. Używamy dokładnych mierników firmmy KIMO Instruments.

Oprogramowanie CAESIM

    Wykonujemy symulacje CFD przy użyciu zaawansowanego, komercyjnego oprogramowania CAESIM producenta www.caesims.com. Jest to zintegrowane środowisko projektowe składające się z czterech modułów:
- moduł do budowy modelu geometrycznego z funkcją importu geometrii,
- moduł do tworzenia siatki obliczeniowej,
- moduł solwera STORM,
- modułu do wizualizacji wyników.

CAESIM umożliwia symulacje szerokiego spektrum zjawisk fizycznych

- symulacje ustalone i zmienne w czasie,
- symulacje aerodynamiczne od niskich do ponad dźwiękowych prędkości,
- symulacje przepływu ciepła (w tym przewodzenie, konwekcja naturalna i wymuszona, promieniowanie, spalanie),
- symulacje oddziaływania ciało stałe - płyn,
- symulacje przepływów dwufazowych (w szczególności zagadnienia powierzchni swobodnej, cząstek dyskretnych i mieszaniny gazów).

Aby poznać więcej szczegółów możliwości CAESIM zpraszamy na stronę informacyjną o programie www.caesims.com lub skontaktuj się z nami.

an image

Wiarygodność wyników CAESIM

    Przeprowadzone testy potwierdzają bardzo dobrą zgodność wyników oprogramowania CAESIM z innymi światowej reputacji oprogamowaniami CFD oraz eksperymentami:

Przykład 1) Symulacja oddziaływanie wiatru na budynek - porównanie rozkładu prędkości i ciśnienia otrzymanych przy pomocy CAESIM i ANSYS Fluent:Przykład 2) Symulacja konwekcji naturalnej z źródłem ciepła i wilgoci - porównanie rozkładu temperatury i wilgotności względnej otrzymanych przy pomocy CAESIM i ANSYS Fluent:Przykład 3) Eksperyment mający na celu zbadanie rozprowadzania się LNG na wodzie. Porównanie wyników symualcji z ekzerymentem.Więcej szcegółów oraz publikacji na ten temat można znaleść na stronie www.caesims.com.