O firmie FLOWTEK

Firma FLOWTEK powstała w 2013 roku. Założycielem jest dr inż. Piotr Tarnawski, główny specjalista analiz CFD z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Politechniki Sląskiej o specjalności Zastosowanie Metod Numerycznych w Inżynierii Środowiska i Energetyce. Doświadczenie zbodywał podczas grantu na uczelni niemieckiej Fachhochschule Stralsund, 4-letniej pracy w Centrum-Badawczym międzynarodowej korporacji ABB, 5-letniej współpracy z Politechniką Warszawską oraz 12-letniej współpracy z firmami w ramach dzialności firmy FLOWTEK. Piotr Tarnawski jest członkiem Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach IBPSA Polska. Obecnie pracownik Politechniki Warszawskiej na Wydziale SiMR. Firma FLOWTEK powstała z pasji to techniki oraz wymaganiom stawianym nowoczesnym urządzeniom.

Współpraca i realizacje:

- MUZEUM KRÓLA JANA III W WILANOWIE - Symulacja CFD poprawy jakości powietrza w salach muzealnych,
- POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Badania numeryczne CFD koncepcji silnika turbinowego o obiegu Humphreya,
- UNIWERSYTET WARSZAWSKI - Badania numeryczne CFD hełmu wspomagającego oddychanie pacjentów,
- ZIO-MAX Sp. z o.o. - Projekt zbiornika lodu dla Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON w Krakowie,
- GLOBAL-TECH - Optymalizacja CFD efektywności Rurowego GWC,
- AB INDUSTRY S. A. - Symulacja CFD rozpływu cieczy w rurociągu (instalacja Huty w Krakowie),
- ERBUD S. A. - Symulacji CFD oddymiania CFD klatek budynku mieszkalnego w Krakowie,
- FRAPOL Sp. z o.o. - Symulacja CFD rozpływu powietrza w sali operacyjnej w Prokocimiu,
- LESS MESS Storage Warszawa - Analiza rocznego rozkładu temperatury budynku,
- CONTEC KROMISS Sp. z o.o. - Symulacja CFD aerodynamiki lampy,
- AGENCJA ALIANZ - Ekspertyza ewakuacji osób z budynku mieszkalno-usługowego w Nowym Sączu,
- GROUND-THERM sp. z o.o. - sYMULACJA CFD (Termiczna) Gruntowego Wymiennika Ciepła typu Tichelmanna,
- AB INDUSTRY S. A. - Symulacja CFD rozpływu cieczy w osadniku,
- NEOKLIMA sp. z o. o. - Badania numeryczne CFD jednostki I-UNIT,
- GPI Sebastian Stefański - Symulacja CFD oddymiania kanałowego obiektu chandlowego w Częstochowie,
- GPI Sebastian Stefański - Symulacja CFD oddymiania obiektu usługowego Zielony Rynek w Częstochowie,
- EKO-TECHNOLOGIE - Symulacja CFD systemu oddymiania budynku typu Atrium przychodni WOMP w Lublinie,
- A. Niedośpiał Architektura - Symulacja CFD oddymiania dwustrefowego garażu podziemnego, lok. Zielonki,
- PPA Płaskowicki + Partnerzy Architekci - Symulacja CFD oddymiania dwupoziomowego garażu w Warszawie,
- INVENTIM Sp. z o.o. - Symulacja CFD oddymiania korytarza w budynku biurowym HI Piotrkowska w Łodzi,
- TATRA STYLE - Symulacja CFD oddymiania klatek schodowych bud. usługowo-mieszkalnego w Białce Tatrzańskiej,
- CUDZIŁO Architektura i Budownictwo - Symulacja CFD dla klatki i garażu w bud. Colegium Novum w Kaliszu,
- MOLIS CONSTRUCTION Sp. z o.o. - Symulacja CFD oddymiania korytarza w biurze ul. Sztormowa w Warszawie,
- LESTE Sp. z o.o. Symulacja CFD oddymiania klatki schodowej przyl ul. Makurzyńskiego, Kraków,
- VILLEKO Sp. z o.o., Symulacja CFD oddymianie hali przy ul. Starorudzka, Łódź

Nasze publikacje

- Rynek Instalacyjny: "Analiza CFD Sprawności Systemów Rozdziału Powietrza dla Biura"
- Cyrkulacje: "Analiza CFD Wentylacji Wyporowej w Sali Kinowej"
- Konferencja Forum Wentylacja 2015: "Kluczowe Parametry Kształtujące Komfort Cieplny w Budynku"
- Rynek Instalacyjny: "Analiza CFD Wydajności Gruntowego Wymiennika Ciepła"
- Chłodnictwo i Klimatyzacja: "Analiza CFD Wydajności Chłodzenia Rurowego GWC"
- Bulletin of the Polish Academy of Sciences: "Pulse powered turbine engine concept – numerical analysis of influence of different valve timing concepts on thermodynamic performance",
- Cyrkulacje 49 Styczeń-luty 2019: "Symulacja CFD wentylacji sali operacyjnej"
- Journal of Aerospace Engineering. Tarnawski P. Ostapski W. Pulse Powered Turbine Engine Concept Implementing Rotating Nozzles – Numerical CFD Analysis.
- Combustion Engines. Tarnawski P. The hybrid concept of turboshaft engine working according to Humphrey cycle dedicated to variety power demand – CFD analysis
- Konferencja Forum Wentylacja 2024: "Rozdział powietrza w pomieszczeniu biurowym a komfort i zużycie energii"

Kontakt

FLOWTEK SYMULACJE 3D
dr inż. Piotr Tarnawski

tel: 503 351 887
email: piotr.tarnawski@flowtek.pl

05-119 Michałów-Regonów k/Warszawy,
Przytulna 47A

Od symulacji do Innowacji...

  Przykładowe wyniki zrealizowanych projektów
Symulacja CFD komfortu w biurze
Oddziaływanie wiatru na budynek

Symulacja CFD oddymiania garażu
Symulacja CFD GWC
Symulacja CFD komfortu w kinie
Symulacja CFD oddymiania sklepu
Symulacja CFD oddymianie Atrium


Strata cisnienia w kolankach
Symulacja CFD mieszania
Wentylacja strumieniowa
Analiza cieplna ławy fundam.
Symualcja CFD wtrysku i spalania
Symulacja CFD napełniania

an image
Symulacja CFD otwierania zaworu

an image
Powierzchnia swobodna cieczy

an image
Symulacja CFD oddymiania klatki

an image
Rozpływu cieczy w rurociągu

an image
Symulacja CFD oddymiania garażu

an image
Symulacja CFD w muzeum

an image
Rozkład temperatury budynku

an image
Symulacja CFD rozpływ cieczy w osadniku

an image
Optymalizacja CFD rurowego GWC

an image
Symulacja CFD wentylacji sali operacyjnej

an image
Symulacja CFD oddymiania kanałowego garażu