Symulacje CFD oraz prototypowanie

Nasza misja

Symulacja CFD to przewidywanie parametrów płynu bez wykonywania pomiarów. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym metodom numerycznym i dużej mocy komputerów. Za pomocą trój-wymiarowej symulacji wspieramy projekty instalacji HVAC, instalacji przemysłowych, projekty udoskonalania urządzeń, jak również rozwój nowych urządzeń w obszarze czystej energii-OZE.

Wykonujemy symulacje szeroko rozumianych zjawisk cieplno-przepływowych, w tym: pożary i oddymianie, jakość powietrza wewnętrznego, odziaływań sił płyn-ciało, opory przepływu, transfer ciepła, przepływy wielofazowe, ruchome siatki.

Prototypowanie CFD

Prototypowanie CFD to budowa modelu komputerowego urządzenia, a następnie przeprowadzanie wirtualnego eksperymentu, dzięki któremu można oszacować efektywność badanego urządzenia, a następnie go zoptymalizować. Prototypowanie urządzenia przy pomocy komputera jest bardzo efektywne.

Najważniejsze zalety symulacji to wizualizacja 3D ruchu płynu i jego parametrów (kierunek, prędkosć, intensywność turbulencji, ciśnienie, temperatura, stężenie składników i inne) w badanym urządzeniu oraz uzyskanie dokładnych wyników.

Korzyści

Symulacja CFD umożliwia
- dokładne wyniki w przestrzeni 3D,
- lepsze zrozumienie zjaiwsk fizycznych,
- ocenić skuteczność prototypu bez eksperymentu,
- poprawnie zaprojektować wentylcję pożarową,
- zweryfikować przyczyny złej jakości powietrza,
- rozwinąć wysoko efektywne urządzenie.

Nakłady finansowe i czas realizacji
są nieporównywalnie niższe od rzeczywistych eksperymentów. Symulacja pozwalaja skrócić czas projektowania, wydatki związane z jego realizacją oraz uniknąć przewymiarowania.Najnowsze realizowane projekty

an image
Symulacja CFD serwerowni

an image
Oddymianie garażu o powierzchni 3000 m2

an image
Zakup nowej wersji oprogramowania CAESIM

an image
Prace badawcze nad silnikiem pracującym zgdodnie z obiegiem Humphreya