Analizy i symulacje numeryczne CFD, HVAC – kompleksowa oferta

Zarządzanie różnego rodzaju budynkami, w tym także ich bezpieczeństwem, jest niezwykle trudnym zadaniem. Mowa m.in. o prawidłowej dystrybucji energii termicznej, a także wentylacji czy klimatyzacji. Zdając sobie sprawę z tego, jak brak optymalnych rozwiązań wpływa na większe straty energii, oferujemy usługi analizy przepływów opierających się na metodach numerycznych. Dotyczy to przede wszystkim ruchu mas powietrza w konkretnym ośrodku, jednakże nasza oferta jest znacznie szersza.

Praktycznie jesteśmy w stanie opracować symulacje CFD dla wszelkiego rodzaju gazu oraz cieczy, a także ich interakcji z ciałami stałymi. Daje to ogromne możliwości analizy warunków, które bez specjalistycznej wiedzy oraz technologii są trudne do przewidzenia.

Symulacja CFD – praktyczne wykorzystanie teorii

Nasze symulacje pozwalają prawidłowo projektować budynki oraz pomieszczenia, w których dystrybucja energii w określony sposób ma znaczenie, bądź tam, gdzie konieczne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów. Jednak specjalistyczne symulacje numeryczne CFD to także niezbędny etap projektowania zaawansowanych systemów, urządzeń czy układów, w których mechanika płynów odgrywa kluczową rolę.


Symulacja CFD pożaru i oddymiania

Symulacje pożaru i oddymiania
 • Symulacje przebiegu pożaru, rozprzestrzeniania się ciepła i dymu,
 • obliczenia czasu ewakuacji, widoczności, temperatury,
 • weryfikacja skuteczności zaprojektowanego systemu,
 • modyfikacje systemu w celu poszukiwania optymalnego rozwiązania,
 • systemy instalacji strumieniowej, kanałowej oraz oddymiania grawitacyjnego,
 • obiekty: klatka schodowa, garaż, atrium, centrum handlowe, biuro.

Symulacja CFD jakości powietrza

Symulacje jakości powietrza
 • Symulacje skuteczności wentylacji oraz komfortu cieplnego,
 • obliczenia stężenia CO2 [ppm], wilgotności względnej RH [%],
 • obliczenia sprawności wymiany powietrza i jego wieku,
 • symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
 • analizy systemu wyporowego, mieszającego, strefowego,
 • obiekty: biura, kina, sale operacyjne, muzealne, hale basenowe, produkcyjne.

Symulacja CFD dla rozwoju OZE

- symyulacja gruntowego wymiennika ciepła (GWC),
- projektowanie rekuperatorów,
- projektowanie wymienników indukcujnych,
- analiza pojemności cieplnej magazynu lodu,
- symulacja pracy turbiny wodnej,
- symulacja pracy turbiny wiatrowej.

Symulacja CFD trasnferu ciepła

- symualcje przepływu ciepła w ciałach stałych i płynach,
- obliczenia przewodzenia, konwekcji, promieniowania,
- obliczanie rozkładu temperatury w urządzeniach,
- optymalizacja izolacji lub intensyfikacji wymiany ciepła, mieszanie,
- reakcje chemiczne, spalanie,
- wymienniki ciepła, radiatory, urządzenia elektryczne, konstrukcje, mostki cieplne.

Symulacja CFD zagadnień przepływowych

- symualcje przepływów zewnętrznych,
- obliczenia rozkładu prędkości i ciśnienia,
- opory przepływu,
- oddziaływanie dynamiczne sił płyn-ciało (ruchome siatki),
- przepływy przez medium porowate,
- przepływy wielofazowe,
- obiekty: budynki, kanały, zawory, filtry i inne.

Wykłady i szkolenia

- zastosowania numerycznej mechaniki płynów,
- wyprowadzenia równań Naviera-Stokesa,
- podstawowe aspekty techniczne wykonywania symulacji CFD,
- przykłady symulacji od A do Z: spadek ciśnienia w rurociągach, opływ ciał, konwekcja wymuszona i naturalna, transport mieszaniny gazów,
- weryfikacja analityczna wyników symulacji CFD.